ทำเนียบศิลปิน

มุกหอม วงษ์เทศ

สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาโท Cornell University, USA และ Cambridge University, UK
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • ความเรียง : อ่านผิด
  • ในเขาวงกต
  • เล่นแร่แปรธาตุ
  • พรมแดนทดลอง (รวมความเรียงจากคอลัมน์ En nui ในนิตยสาร Open)
  • รวมเรื่องสั้น : เงาจันทร์ในอัญประกาศ