ทำเนียบศิลปิน

โมน สวัสดิ์ศรี

Mone Sawadsri

สาขา
วรรณศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: mone sawadsri
การศึกษา
  • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคําแหง
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2013“โลกคู่ขนานหลังประตูบานนั้น” ได้รับรางวัลชมเชยประเภทเรื่องสั้น รางวัลหนังสือดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี 2556
  • 2007ได้รับรางวัลชมเชยประเภทเรื่องสั้น จากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจําปี 2550
ผลงานที่ผ่านมา
  • เรื่องสั้น “ส้วม”
  • รวมเรื่องสั้น : โลกคู่ขนานหลังประตูบานนั้น
  • รวมบทความ : บันทึกของโมน
  • ชานชาลาที่สอง
  • รอยเท้าในสวน
  • นวนิยาย : ก่อนเวลาเปลี่ยนผ่าน
  • รวมเรื่องสั้น : โมงยามที่งามที่สุด (เขียนพร้อมกับครอบครัวสวัสดิ์ศรี)