ทำเนียบศิลปิน

รำไพพรรณ ศรีโสภาค

ฉายา
โสภาค สุวรรณ
สาขา
วรรณศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: โสภาค สุวรรณ
การศึกษา
 • ปริญญาตรี The University of Vienna, Austria
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2013ศิลปินแห่งชาติ ประจําปี 2556
 • 1987รางวัลนวนิยายปี 2530
 • 1983รางวัลนวนิยายปี 2526
 • รางวัลนวนิยายดีเด่นและชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
 • รางวัลคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติและรางวัลชมเชยจากการประกวดหนังสือในงานครบรอบร้อยปีของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
ผลงานที่ผ่านมา
 • 1987มนต์นางฟ้า, น้ำคำ
 • 1983หนังหน้าไฟ
 • นวนิยาย : ปุลากง
 • เกนรี-มายรี
 • รักในสายหมอก
 • สีคีริยา
 • ลมหวน
 • พรานทะเล
 • บ้านเจ้าพระยา
 • ชิงช้าชาลี
 • ทางช้างเผือก
 • ความเรียง : จดหมายถึงคุณยาย ฯลฯ