ทำเนียบศิลปิน

วรวิช ทรัพย์ทวีแสง

Worawich Subtaweesang

สาขา
วรรณศิลป์
โซเชียลมีเดียWebsite: understandbooks.wordpress.com
การศึกษา
    -
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2010รางวัลชมเชยจากสมาคมภาษาและหนังสือฯ ปี 2553
  • 2009รางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ครั้งที่ 15 ปี 2552
ผลงานที่ผ่านมา
  • เรื่อง โลกจากเราไป
  • เรื่อง ปล่อย
  • ผลงานของนักเขียนถนัดซ้ายผู้ด้อยพัฒนา