ทำเนียบศิลปิน

วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์

ฉายา
วันชัย ตัน
สาขา
วรรณศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
การศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2011รางวัลศรีบูรพา
 • 2009รางวัลบรรณาธิการดีเด่นนิลวรรณ ปิ่นทอง ประจําปี 2552 (จากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย)
 • 2005รางวัลศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ดีเด่น
 • 2005รางวัลชมเชยประเภทสารคดี สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
 • รางวัลชมเชยประเภทสารคดีจากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
 • รางวัลชมเชยประเภทสารคดีจากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
ผลงานที่ผ่านมา
 • ก่อนจะไม่มีลมหายใจสําหรับพรุ่งนี้
 • เหตุผลของการมีชีวิตอยู่ เล่ม 1-3
 • Business 1
 • Life 2
 • Thought 3
 • ผมซักฟอก
 • คน เขื่อน น้ํา ป่า กาแล็กซี
 • Independent, H-Healthy
 • P-Persons
 • หกบ้ารักษาโลก
 • จากคลองด่านถึงเชียงดาว ความจริงที่หายไป
 • บันทึกญี่ปุ่น
 • บันทึกอิยิปต์
 • บันทึกฝรั่งเศส
 • Editor's note
 • เอเชียใต้ พระเจ้าไม่หลงลืม แผ่นดินไม่เลือนราง