ทำเนียบศิลปิน

วิภว์ บูรพาเดชะ

สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • หนึ่งปีในเมืองหนึ่ง (รวมเรื่องสั้น)
  • ตื่นจนเช้า (รวมบทความ)
  • ห้วงคําหนึ่ง (รวมเรื่องสั้น)
  • เมื่อบทเพลงบรรเลงอีกครั้ง (เรื่องสั้นขนาดยาว)
  • กลางวันตื่น กลางคืนฝัน (รวมเรื่องสั้น)
  • คําโหล (รวมเรื่องสั้น)
  • หลับตาดูหนัง (รวมบทความ)