ทำเนียบศิลปิน

วิภาส ศรีทอง

สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการสอบเทียบ (การศึกษานอกโรงเรียน)
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2012รางวัลซีไรต์ประจําปี 2555
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2015“หลงลบลืมสูญ” (เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ปี 2558)
  • 2012นวนิยาย : “คนแคระ” (รางวัลซีไรต์ปี 2555)
  • 2012“หมาหัวคน”
  • รวมเรื่องสั้น : “แมวเก้าชีวิต”
  • “เวลาล่วงผ่านอุโมงค์”
  • รวมบทกวี : “Grafit” (ภาษาอังกฤษ)
  • “ตรึงตากลบท” (รวมวรรณรูป)