คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

ศศิวิมล นทธี สุระเดชชะมงคล

ฉายา
นทธี ศศิวิมล
สาขา
วรรณศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: นทธี ศศิวิมล
การศึกษา
 • ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2014รางวัลรพีพร ประจําปี 2557
 • 2013รางวัล รวมเรื่องสั้นดีเด่น สพฐ. ประจําปี 2556
 • รางวัลสุภาว์ เทวกุล
 • รางวัลมติชนอะวอร์ด
 • รางวัลชมเชยเรื่องสั้นจากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
 • รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด
 • รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด
 • รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด
ผลงานที่ผ่านมา
 • รวมเรื่องสั้น : อันเป็นที่รัก
 • รวมเรื่องสั้น : มหรสพยังไม่ลาโรง
 • รวมเรื่องสั้น : สมานจิตบันเทิง
 • รวมเรื่องสั้น : เต้นรําไปบนท่อนแขนอันอ่อนนุ่ม
 • รวมเรื่องสั้น : อรุณสวัสดิ์สนธยา
 • รวมเรื่องสั้น : อุดมโลก
 • รวมเรื่องสั้น : โอกาส (รวมผลงาน 17 นักเขียน)
 • รวมเรื่องสั้น : ดอยรวก (รวมเรื่องสั้น7)
 • รวมเรื่องสั้น : กระต่ายตายแล้ว (รวมเรื่องสั้น)
 • รวมเรื่องสั้น : ชุดเรื่องผีๆ รอบโลก