ทำเนียบศิลปิน

ศิวกานท์ ปทุมสูติ

Siwakarn Patoommasoot

ฉายา
กรวย ทองมา, จันทร์ วรลักษณ์, หนุ่มสุพรรณ, ราศีสิงห์, ปีมะเส็ง, ศ.มัสสุ. ทิดหนวด, นกเอี้ยง, จันทร์, สิงหา, ธมกร
สาขา
วรรณศิลป์
ที่อยู่
ทุ่งสักอาศรม 35 หมู่ 13 จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี 71170
เบอร์โทรศัพท์081-995-6016
อีเมล[email protected]
การศึกษา
 • ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูกาญจนบุรี
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2016รางวัลดีเด่น สพฐ., รวมบทกวีดีเด่นเซเว่นบุ๊คอวอร์ด และเข้ารอบสุดท้ายซีไรต์ ปี 2559
 • 2013เข้ารอบ สุดท้ายซีไรต์ ปี 2556
 • 2013เข้ารอบสุดท้ายซีไรต์ ปี 2556
 • 2004เข้ารอบสุดท้ายซีไรต์ ปี 2547
 • 1994รางวัลนักกลอนตัวอย่าง สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ปี 2537
 • 1992รางวัลชมเชย สพฐ. ปี 2535 และรางวัลวรรณกรรมไทยบัวหลวง
 • 1991รางวัลดีเด่น สพฐ. ปี 2534
 • 1989รางวัลชมเชย สพฐ. ปี 2532 และเข้ารอบสุดท้ายซีไรต์ ปี 2532
 • 1986รางวัลวรรณกรรมไทยบัวหลวง ปี 2529
 • 1984รางวัลวรรณกรรมไทยบัวหลวง ปี 2527
 • 1981รางวัลวรรณกรรมไทยบัวหลวง ปี 2524
 • รางวัลดีเด่นและชมเชย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
 • รางวัลชมเชย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
 • เซเว่นบุ๊คอวอร์ด
 • รางวัลวรรณกรรมไทยบัวหลวง
 • รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น คุรุสภา
 • รางวัลชมเชย สพฐ. ปี 2528 และเข้ารอบสุดท้ายซีไรต์ ปี 2529
ผลงานที่ผ่านมา
 • สมเด็จพระภัทรมหาราชคําฉันท์
 • บทกวีร่วมสมัย
 • เพื่อนแก้วคํากาพย์
 • ทุ่งดินดําแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
 • สร้อยสันติภาพ
 • กําไรจากรอยเท้า
 • บันทึกแห่งดวงหทัย
 • ครอบครัวดวงตะวัน
 • ต่างต้องการความหมายของพื้นที่
 • เมฆาจาริก
 • ทางจักรา
 • นวนิยาย : ลิขิตไฟ
 • นวนิยาย : สองเธอ
 • บทความเชิงวิชาการ : กลวิธีสอนเด็กให้เรียนเขียนกวี
 • สารคดีชีวิต :ครั้งหลังยังจํา
 • ร้อยกรองสําหรับเด็ก : พฤกษาพาที
 • ร้อยกรองสําหรับเด็ก : ลํานําของน้ําผึ้ง
 • ตํารา : การอ่านเพื่อชีวิต