ทำเนียบศิลปิน

สกุล บุณยทัต

ฉายา
สกุล บุณยทัต
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
 • อักษรศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
 • รางวัลจากสมาคมภาษาและหนังสือฯ
 • ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น
 • นักวิจารณ์วรรณกรรมยอดเยี่ยม
 • รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ
 • รางวัลช่อการะเกด
 • รางวัลเดลิไทม์
ผลงานที่ผ่านมา
 • ขณะหนึ่งขณะนั้น
 • เราต่างขมขื่นพอกัน
 • วิถีแห่งสัจจะ
 • พันธะวรรณกรรม
 • ผู้กระทําชีวิต
 • ความเป็นหนึ่งของกันและกัน
 • โจรปล้นฟ้า
 • แด่พระเจ้าผู้ไม่มีตัวตน
 • ณ ที่แห่งทางของเรา
 • คือฉัน
 • คนทรงเจ้า
 • โรงมหรสพแห่งความสงบงาม
 • วัฒนธรรมแห่งชะตากรรม
 • ผู้วางหัวใจไว้ตรงหน้า