คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

สถาพร ศรีสัจจัง

ฉายา
พนม นันทพฤกษ์
สาขา
วรรณศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: สถาพร ศรีสัจจัง (พนม นันทพฤกษ์)
การศึกษา
  • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2009รางวัลเรื่องสั้นยอดเยี่ยมประจําปี 2522 จากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
  • 2005ศิลปินแห่งชาติประจําปี 2548
  • รางวัลชมเชยหนังสือดีเด่น สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
  • รางวัลช่อการะเกด
ผลงานที่ผ่านมา
    -