ทำเนียบศิลปิน

สมภพ นิลกำแหง

ฉายา
ต้านฟ้า
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนผดุงศิษย์พิทยา
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 1994-2005ได้รับรางวัลชมเชย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ, เซเว่นบุ๊คอวอร์ด และเป็น 1 ใน 100 เล่มหนังสือดีวิทยาศาสตร์ (พ.ศ. 2537-2548) ประเภทบันเทิงคดี
ผลงานที่ผ่านมา
  • รวมเรื่องสั้น “อิสระนอกระนาบ”
  • รถไฟตู้นี้ชื่อปริศนากาล
  • จรดลดาราจักร
  • จดหมายถึงมนุษย์ต่างดาว สหจิต 1
  • หัวใจแอนดรอยด์