ทำเนียบศิลปิน

สมศักดิ์ มงคลมหาชัย

ฉายา
ส. เทพรำเพย
สาขา
วรรณศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: ส. เทพรําเพย สมศักดิ์
การศึกษา
  • ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 1992รางวัลชมเชยประเภทคําประพันธ์สําหรับเด็กก่อนวัยรุ่น จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติประจําปี 2535
  • รางวัลชมเชยหนังสือดีเด่น สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
ผลงานที่ผ่านมา
  • รวมบทกวี “หัวใจเดินทาง”
  • เรื่องสั้น “ด้วยรักและสายสัมพันธ์
  • เรื่องสั้น สองสายธาร