ทำเนียบศิลปิน

สำเนียง นวลวิลัย

ฉายา
สิริสวรส
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
  • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • ภพรัก
  • โปเชวา แผ่นดินข้าเหนือตะวัน
  • รอยบูรพา
  • สาปรักศรีจันทรา