คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

สินี เต็มสงสัย

ฉายา
สินี เต็มสงใส, ศลิษา ราม, อรนี อภิมาน
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รางวัลที่เคยได้รับ
  • รางวัลยูเนสโก หนังสือยอดเยี่ยมจากสารคดีเรื่อง ประเพณีนานาชาติ
  • รางวัลตุ๊กตาทองพระราชทาน บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม จาก พ่อปลาไหลแม่พังพอน
  • รางวัลบทกวีถ้วยพระราชทานจากบทกวีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
ผลงานที่ผ่านมา
  • เดียงสาดิบ
  • กามเทพผิดคิว
  • คาวดอกรัก
  • พลังจิตพิศวาส
  • มายาโลก