คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ฉายา
ทองเบิ้ม บ้านด่าน
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2002ศิลปินแห่งชาติ ประจําปี 2545
  • 1993รางวัลศรีบูรพา ประจําปี 2536
ผลงานที่ผ่านมา
  • 1993นิตยสาร “ศิลปวัฒนธรรม” รายเดือน