ทำเนียบศิลปิน

สุพรรณ ทองคล้อย

ฉายา
แรคำ ประโดยดำ
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
 • ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 1998รางวัลซีไรต์ประจําปี 2541
 • 1991รางวัลกวีนิพนธ์ชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติประจําปี 2534
 • 1985รางวัลกวีนิพนธ์ดีเด่นจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ และเข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ประจําปี 2528
 • รางวัลรวมบทกวีดีเด่นและชมเชย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
ผลงานที่ผ่านมา
 • ในเวลา
 • ลานชเล
 • แรคํา
 • น้ําพุรุ้ง (เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์)
 • ดิน น้ํา ลม ไฟ (เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์)
 • อุตตระ