ทำเนียบศิลปิน

สุรชัย จันทิมาธร

สาขา
วรรณศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: สุรชัย จันทิมาธร
การศึกษา
    -
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2010ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจําปี 2553
  • 2006รางวัลศรีบูรพา ประจําปี 2549
ผลงานที่ผ่านมา
    -