ทำเนียบศิลปิน

สุวิทย์ มาประสงค์

Suwit Marphrasong

ฉายา
อัตถากร บํารุง
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • รวมเรื่องสั้น : ฝั่งฝันแห่งความรัก
  • พันธุ์พื้นเมือง
  • หมู่บ้านแห่งเมืองหลวง,
  • นวนิยาย : นอกกองเพลิง