ทำเนียบศิลปิน

เสาวรี เอี่ยมละออ

Saowaree Aeamlaor

ฉายา
เสาวรี
สาขา
วรรณศิลป์
ที่อยู่
37 หมู่ 4 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ที่อยู่ปัจจุบัน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เลขที่ 85 ถนนมาลัยแมน ต.ดอนกระเบื้อง เมือง นครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์03-410-9300 ต่อ 3565
อีเมล[email protected]
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: เสาวรี เอี่ยมละออ
การศึกษา
 • ปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตรศิริราชพยาบาล สาขาการพยาบาลแม่และเด็ก
 • ปริญญาโท คณะศิลปะศาสตร์ สาขาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2020เข้ารอบ 8 เล่มสุดท้ายการประกวดรางวัลชมนาด บุ๊คไพรซ์ ของสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
 • 2020ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดเรื่องสั้น มารยาทไทยมารยาทสังคมของกระทรวงวัฒนธรรม ปี 2563
 • 2019ได้รับรางวัลชมเชยพานแว่นฟ้า จากรัฐสภา ประจำปี 2562
 • 2015ได้รับรางวัลดีเด่น 7 book aware ปี 2558
 • 2011เข้ารอบ long list รางวัลซีไรท์
 • 2008เข้ารอบสุดท้ายซีไรต์ 2551
 • 2000ได้รับรางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ และได้รับคัดเลือกให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย รหัสวิชา ท. 401
 • 1997ได้รับการประดับช่อการะเกดจากบรรณาธิการสุชาติ สวัสดิ์ศรี ท. 402
 • 1989ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดเรื่องสั้นของนิตยสารพฤษภา
 • 1989ได้รับรางวัลที่ 2 จากกการประกวดเรื่องสั้นของสันนิบาตสภากาชาดและสภาซีกวงเดือนแดง ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • 1987ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดเรื่องสั้นของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
 • - ได้รับรางวัลเรื่องสั้นดีเด่น จากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2541 - เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรท์ 2542 - ได้รับรางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ 2543 - ได้รับรางวัลชมเชย เซเว่น บุ๊ค อะวอร์ด จากบริษัทซีพี เซเว่นอีเลฟเว่นจำกัด 2547
ผลงานที่ผ่านมา
 • นวนิยาย ชิงช้าสีแดง
 • นวนิยาย ผู้หญิงกลางแดด
 • นวนิยาย ห้องสีน้ำเงิน
 • รวมเรื่องสั้น เราตกอยู่ในสมรภูมิรบอีกครั้ง
 • รวมเรื่องสั้น ตามหาชั่วชีวิต
 • รวมเรื่องสั้น ภาพลวง
 • รวมเรื่องสั้น ละครคือชีวิต
 • รวมเรื่องสั้น จะหลับตาลงได้อย่างไร
 • รวมเรื่องสั้น จดหมายจากกาลเวลา
 • นวนิยาย ไม่มีฤดูใดอาทิตย์ไม่สาดแสง
 • นวนิยาย เสียงเพรียกจากเทือกเขาบิล็อกตอง
 • เรื่องสั้น คนฉีดศพ
 • เรื่องสั้น ทำแท้ง
 • เรื่องสั้น “Woman and Aids”
 • เรื่องสั้น สัญชาติญาณ
 • เรื่องสั้น บนรอยต่อของเปลือกโลก
 • เรื่องสั้น คิดถึงย่า