คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

องค์ บรรจุน

Ong Bunjoon

ฉายา
อาโด็ด
สาขา
วรรณศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: Ong Bunjoon
การศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ปริญญาโท สาขาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาเอก สาขาสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2017รางวัลเรื่องสั้นรองชนะเลิศอันดับ 2 เซเว่นบุ๊คอวอ์ด ครั้งที่ 14
 • 2015รางวัลชมเชย หนังสือดีเด่นสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 43) ประจำปี 2558
 • 2013รางวัลสุภาว์ เทวกุล ครั้งที่ 16 และรางวัลรองชนะเลิศสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
 • 2013เรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้ายนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 14 ได้รับการตีพิมพ์
 • 2013รางวัลชมเชยการประกวดข้อเขียน “คนในกระแสการเปลี่ยนแปลง” ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2556
 • 2011รางวัลสารคดียอดเยี่ยมเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 8
 • 2010รางวัลชมเชยรักลูกอวอร์ด สารคดีสำหรับเด็กวัย 13 ปี ครั้งที่ 7 รางวัลประทานใน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศม์
 • 2009รางวัลสุภาว์ เทวกุล ครั้งที่ 15 และรางวัลที่ 3 สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
 • 2006รางวัลพิเศษนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 7
 • 1995รางวัลที่ 3 การออกแบบของเด็กเล่นไม้เสริมปัญญา จัดโดย กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
 • 1992รางวัลที่ 1 การออกแบบโล่รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศการออกแบบเครื่องประดับ จัดโดย กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
 • 1991รางวัลที่ 3 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากปูนซีเมนต์ จัดโดย บ.ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2018มนุษย์สีหะหน้าวังหงสา
 • 2017รวมเรื่องสั้นบังไพรแห่งซับจำปาและเรื่องอื่นๆ
 • 2017รวมเรื่องสั้นข้ามปริมณฑล
 • 2014พอไปวัดไปวา
 • 2014ข้างสํารับมอญ
 • 2013“ถนนเส้นนั้นสู่อาเซียน” รวมเรื่องสั้นรางวัลนายอินทร์อวอร์ด
 • 2013“หมาของเธอกับหมาของเขา” รวมเรื่องสั้นรางวัลสุภาว์ เทวกุล
 • 2010สยามหลากเผ่าหลายพันธุ์
 • 2010“โสร่งสีน้ำหมาก” รวมเรื่องสั้นรางวัลสุภาว์ เทวกุล
 • 2009ต้นธารวิถีมอญ
 • 2008หญิงมอญ อำนาจ และราชสำนัก
 • 2007ต้นทางจากมะละแหม่ง