ทำเนียบศิลปิน

อดิศร ไพรวัฒนานุพันธ์

Adisorn Paiwattananupan

สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2009รางวัลชนะ เลิศ ประเภทรวมเรื่องสั้น รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ปี พ.ศ. 2552
  • 2009รางวัลชมเชย ประเภทรวมเรื่องสั้น รางวัลสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น ปี พ.ศ. 2552
  • 2006รางวัลดีเด่น สาขาวรรณกรรม โครงการยุวศิลปินไทย ปี พ.ศ. 2549
ผลงานที่ผ่านมา
  • รวมเรื่องสั้น : เด็กทารกแห่งเมือง หมองหม่น
  • อนาคด
  • นวนิยาย : คําสารภาพของ มนุษย์เงินเดือน