ทำเนียบศิลปิน

อรฉัตร ซองทอง

ฉายา
อร อักษรา
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2017รางวัลสถาบันสุนทรภู่ เชิดชูเกียรติ ผู้ส่งเสริมร้อยกรองไทย ประเภทบุคคล ประจําปี 2560
  • 2014รางวัลสตรีไทยดีเด่น ประจําปี 2557
  • 2010รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจําปี 2553
  • 1990รางวัลรวมบทกวีชมเชย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปี 2533
ผลงานที่ผ่านมา
    -