ทำเนียบศิลปิน

อารักษ์ คคะนาท

ฉายา
ละไมมาด คำฉวี
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาตรี สาขาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • รวมบทกวี : สยามสังโยค
  • รวมบทกวีไร้ฉันทลักษณ์ : ดอกฝน