ทำเนียบศิลปิน

อำนาจ เย็นสบาย

ฉายา
รุ่งอรุณ
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 1990รางวัลชมเชย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ปี 2533
  • 1989รางวัลดีเด่น จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ปี 2532
  • 1983รางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ปี 2526
  • รางวัลดีเด่นและชมเชย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
ผลงานที่ผ่านมา
  • นวนิยาย “คืนฟ้าหนาว”
  • รวมเรื่องสั้น “ใต้ผืนน้ํา”
  • รวมเรื่องสั้น “อ่างมังกร”