ทำเนียบศิลปิน

อำไพ สังข์สุข

ฉายา
เงาจันทร์
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2016รองชนะเลิศรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ปี 2559
 • 2011รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ปี 2554 เข้ารอบสุดท้าย รางวัลซีไรต์ ปี 2555
 • 2006รางวัลชมเชยจาก “มูลนิธิสุภาว์ เทวกุลฯ” ปี 2549
 • 2005รางวัลชมเชยในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติปี 2548, รางวัลเรื่องสั้นยอดเยี่ยม รางวัลนาย อินทร์อะวอร์ดปี 2548
ผลงานที่ผ่านมา
 • หัวใจดอกไม้
 • ปรารถนาแห่งแสงจันทร์
 • บุหลันแรม
 • ชีวิตเหมือนฝันอันอาดูร
 • ฤดูฝันอันแสนสั้น
 • นวนิยาย : ในรูปเงา
 • ด้วยเหตุแห่งเสน่หา
 • รักในรอยบาป