ทำเนียบศิลปิน

เอกรัตน์ จิตรมั่นเพียร

ฉายา
นายทิวา
สาขา
วรรณศิลป์
การศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2015รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทกวีนิพนธ์ “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 12 ประจําปี 2558
  • 2010สนพ.ออนอาร์ต, 2553, เข้ารอบ 6 เล่มสุดท้าย “รางวัลซีไรต์” ประจําปี 2553, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทกวีนิพนธ์ “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 7 ประจําปี 2553
  • 2008หนังสือทํามือ สนพ.ออนอาร์ต, 2551, รางวัลหนังสือแนะนํา ประเภทกวีนิพนธ์ “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 5 ประจําปี 2551
  • รางวัลชมเชย ประเภทกวีนิพนธ์ “งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ” ประจําปี 2554
  • รางวัลดีเด่น ประเภทกวีนิพนธ์ “งาน สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ” ประจําปี 2557
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2013รวมบทกวี “โคลงบ้านโคลงเมือง”
  • รวมบท กวี “นรกของเรา”
  • รวม บทกวี “ในความไหวนิ่งงัน”
  • รวม บทกวี “เงาไม่มีเงา”