คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

จักรวาล นิลธำรงค์

Jakrawal Nilthamrong

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาตรี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ปริญญาโท Art and Technology studies ที่ School of the Art institute of Chicago
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2009รางวัล Tiger award เทศกาลภาพยนตร์ร็อตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2016Living is easy with eyes closed
  • Vanishing Point