ทำเนียบศิลปิน

จิรนันท์ จุลบท

Jiranan Julrabot

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
  • 2556ปริญญาตรี ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2015เกียรตินิยมเหรียญเงิน ศิลป์ พีระศรี ในการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 32
  • 2013เกียรตินิยมเหรียญทอง ศิลป์ พีระศรี ในการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 30
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2015แทรกซ้อน
  • 2015แตกพันธุ์
  • 2015กลายพันธุ์
  • 2013ผลผลิตพิศดาร
  • 2013ซ่อนเร้น