ทำเนียบศิลปิน

จุฬญาณนนท์ ศิริผล

Chulayarnnon Siriphol

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาตรีสาขาภาพยนต์และวิดีโอ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • ปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปกร
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2015Behind the painting
  • 2014Faith and Fairy
  • 2007A Brief History of Memory
  • 2006Sleeping Beauty
  • 2005Ban Sai Tong
  • 2004Hua Lam Pong