ทำเนียบศิลปิน

ใจทิพย์ ใจดี

Jaithip Jaidee

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาตรี สาขาทัศนศิลปฺ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2013ผลงานกลุ่ม 'Sweet Nightmare'
  • 2013ผลงานกลุ่ม 'Think'