ทำเนียบศิลปิน

ดุษฎี ฮันตระกูล

Dusadee Hantrakul

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาตรีด้านศิลปะจาก University of California, Los Angeles
  • ปริญญาโทด้านศิลปะจาก University of California, Berkeley
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2016Dusadee Dusit Lovers Dead Ones