ทำเนียบศิลปิน

ธนัชชา ลีลางกูร

Thanutcha Leelangkura

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
  • ภาควิชาศิลปไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2015รางวัลชมเชยศิลปกรรมกรุงไทยครั้งที่ 2
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2016อายตนะ(6)
  • 2015กิเลส 2 (Passion2)
  • 2015กิเลส 4 (Passion4)
  • 2015ปะทะ 2 (Fight 2)