ทำเนียบศิลปิน

ธัชธรรม ศิลป์สุพรรณ

Thatchatham Silsupan

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาตรี สถาบันดนตรีย่งเสี่ยวเถา มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
  • ปริญญาโททางด้านการดนตรี มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาเอกทางด้านการดนตรี มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2016ภาพชุดผลงาน Touching at a Distance