คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

ธิติพรหม อ่อนเปี่ยม

Thitiprom Onpiam

สาขา
ทัศนศิลป์
ที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่ 4 ซอย 1ง ถนนใจแก้ว ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
เบอร์โทรศัพท์081-029-6044
อีเมล[email protected]
การศึกษา
 • 2559ปริญญาโท ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2553ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2540โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย, เชียงใหม่"
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2018รางวัลเหรียญทองแดง จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 40 ประเภทจิตรกรรมร่วมสมัย, The Queen’s gallery, กรุงเทพฯ
 • 2017รางวัลชมเชย การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 6 โดย Thai Beverage,หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 • 2015ทุนส่งเสริมการศึกษาศิลปะ เมทินี ธารวณิชกุล
 • 2015รางวัลช้างเผือก การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 4 โดย Thai Beverage, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 • 2015รางวัลเหรียญทองแดง จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 37 ประเภทจิตรกรรมร่วมสมัย, The Queen’s gallery, กรุงเทพฯ
 • 2015รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน “ศิลป์พีระศรี” การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 32 , โดย Young Artist, กรุงเทพฯ
 • 2015รางวัลเหรียญเงินศิลปกรรมแห่งชาติ ประเภท จิตรกรรม ครั้งที่ 61 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ
 • 2014รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน “ศิลป์พีระศรี” การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 31 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ
 • 2014รางวัลเหรียญทอง จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 36 ประเภทจิตรกรรมร่วมสมัย,The Queen’s gallery, กรุงเทพฯ
 • 2014ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS 2.0 ประเทศญี่ปุ่น จัดโดยกระทรวงวัฒนาธรรม ในฐานะคณะศิลปินสาขาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรุ่นที่ 3 (ยุวศิลปิน)
 • 2014รางวัลชมเชย การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 3 โดย Thai Beverage,หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 • 2014รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง ระดับอายุ 21-25 ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 9 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์แห่งชาติ, กรุงเทพฯ
 • 2014รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 29 หัวข้อ “ก้าวไปด้วยกัน...สู่วันพรุ่งนี้” อาคารพรรณราย หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร,กรุงเทพฯ
 • 2013รางวัลชมเชย นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 8 ระดับอายุ 21-25 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์แห่งชาติ, กรุงเทพฯ
 • 2013รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรม นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 25 ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป,พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์แห่งชาติ, กรุงเทพฯ
 • 2013รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดผลงานศิลปะ มองสิงห์ ผ่านศิลป์” ระดับอุดมศึกษา, กรุงเทพฯ
 • 2013รางวัล Most Promising Artist of the Year (Emerging Artist) โครงการประกวดภาพวาด UOB Painting of the Year, ครั้งที่ 4, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์แห่งชาติ, กรุงเทพฯ
 • 2013รางวัลชนะเลิศ วิถีพุทธล้านนา ครั้งที่ 2, NACHA gallery, เชียงใหม่
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2015Our beloved
 • 2014เลี้ยงผีปู่ย่า
 • 2014บรรพบุรุษรำลึก
 • ภาพชีวิตบนผืนผ้า หมายเลข 3
 • ภาพชีวิตบนผืนผ้า หมายเลข 3.2