คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

ปวีณา รักษ์ศาสนา

Paweena Ruksasna

สาขา
ทัศนศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: Ummu HasneenRaks
การศึกษา
  • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2011ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในนักศึกษาศิลปะของ 'โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 7' ที่จัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ณ บ้านดำนางแลของ อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ จังหวัดเชียงราย
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2015I Want to be
  • 2015Imagine of life No.1
  • 2015Imagine of life No.2
  • 2015Imagine of life No.3
  • การนำด้ายมาเย็บเป็นรูปเก้าอี้ในภาพวาดแล้วห่อด้วยาภาพปาเต๊ะ