คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

ปิยะรัฐ ไกรหาร

Piyarat Kraiharn

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาตรี ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • ปริญญาโท คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2008รางวัลดีเด่น จากการประกวด Young Thai Artist Award
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2012Signal Massacre
  • 2009Eat me 6
  • 2008Eat me 2
  • 2008Eat me 4
  • สัญญาณสังหาร