ทำเนียบศิลปิน

ลัทธพล ก่อเกียรติตระกูล

Latthapon Korkiatarkul

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2013Malaysia Riggit
  • 2008Can not put a name
  • 1979One Image