ทำเนียบศิลปิน

วรรณุฉัตร ลิขิตมานนท์

Wannuchad Likitmarnon

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาตรี สาขาภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • กำลังศึกษาปริญญาเอก สาขาศิลปะและการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2017ทบทวนกาย (Think over your body)
  • 2017ข้อคิดสื่อภาษาเตือนสติ (Reconsidering from thoughts and philosophies
  • 2017ผลงานคุณค่าแห่งตน (self-value)