ทำเนียบศิลปิน

วิชญ มุกดามณี

Vichaya Mukdamanee

สาขา
ทัศนศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: vichaya win mukdamanee
การศึกษา
  • 2550ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ปริญญาโทสาขาทัศนศิลป์ Pratt Institute นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาเอก สาขาทัศนศิลป์ที่ The Ruskin School of art มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2017ชุด 'ล้มลุกคลุกคลาน'
  • 2017วิดิโอ 'Ladders and paintings'