ทำเนียบศิลปิน

วิทยา หอทรัพย์

Wittaya Horsup

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
 • ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาโท คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2011รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดจิตรกรรมเอเชียพลัสครั้งที่ 1
 • 2010รางวัลเกียริตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 56
 • 1999รางวัลดีเด่น ในหลวงกับการพัฒนาสังคมไทย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
 • 1998รางวัลรองชนะเลิศ น้ำสายใยแห่งชีวิต โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์
 • 1998รางวัลยอดเยี่ยม บอกเราสักนิดเมื่อคิดถึงสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 บริษัทมิตซูบิชิ อิเล็คทริค
 • 1998รางวัลที่ 2 รักษ์ไทยเที่ยวไทย 50 ปี วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
 • 1997รางวัลที่ 1 ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนฟิลิปส์
 • 1995รางวัลดีเด่น งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2538
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2012มองกลับ
 • 2011สะพานร้องไห้
 • 2011ก้อนดินที่หายไป
 • 2010โลกาภิวัตน์
 • ก้อนดินที่หายไป 2
 • โลกาภิวัฒน์ 9
 • โลกาภิวัฒน์ 10
 • มุมเมือง