ทำเนียบศิลปิน

วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธิ์

Viriya Chotpanyavisut

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
  • l'ecole nationale superieure d'arts de paris-cergy ประเทศฝรั่งเศส
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2017วิดิโอ 'Late summer im Bangkok 2559'
  • 2016B&W Photography