คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

วิษณุพงษ์ หนูนันท์

Widsanupong Noonan

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
 • ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2009รางวัลเหรียญทองแดง ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 55
 • 2009รางวัลเหรียญเงิน ศิลปินรุ่นเยาว์ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26
 • 2008ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
 • 2008ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการศิลปินดาวเด่นบัวหลวง ครั้งที่ 1
 • 2008รางวัลสนับสนุน ศิลปินรุ่นเยาว์ ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25
 • 2008รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 จิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 10
 • 2008รางวัลนักศึกษาดีเด่น สาขาผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2550
 • 2007รางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพ วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติยั่งยืน ระดับอุดมศึกษา
 • 2007รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวาดภาพสีน้ำ HHK Painting contest ครั้งที่ 15
 • 2007รางวัลนักศึกษาดีเด่น สาขาผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2549
 • 2006รางวัลนักศึกษาดีเด่น สาขาผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2538
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2017if
 • 2016จดหมาย
 • Untitled สร้างให้ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ