ทำเนียบศิลปิน

วิศุทธิ์ พรนิมิตร

Wisut Ponnimit

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาตรี คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2016Road of time
  • 2016Future is a gift
  • 1998การตูนชุด Hesheit
  • มะม่วง