คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

ศิริเดช แม้นอิ่ม

Siridech Manim

สาขา
ทัศนศิลป์
ที่อยู่
107/118 หมู่ 6 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110
ที่อยู่ปัจจุบัน
107/118 หมู่ 6 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์089-442-9197
อีเมล[email protected]
การศึกษา
 • ปริญญาตรี ภาควิชาวิจิตรศิลป์ เอกจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2016รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ของการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 33
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2019Handbag
 • 2019เสื่อ
 • 2019วัชพืช
 • 2019กิ่งไม้
 • 2018My DEER
 • 2018The Forest
 • 2017เบื้องหลังเมือง
 • 2017ชีวิตสัมพันธ์
 • 2016วิถีชีวิตในพื้นที่เสื่อมโทรม
 • 2016พื้นที่เสื่อมโทรมริมทางรถไฟ
 • 2016ป่าหลังโรงงานอุตสาหะกรรม