ทำเนียบศิลปิน

สมพงษ์ ผลรัศมี

Sompong Ponrusmee

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาตรี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ปริญญาโท คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2014รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 ในการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 16 'เพื่อความสุขแห่งมวลมนุษยชาติ'
ผลงานที่ผ่านมา
  • ใบหน้าชาวนาไทย (อ้ายโอ)
  • self portrait 03
  • My Aunt Pon
  • My Uncle Yordt