ทำเนียบศิลปิน

สมศักดิ์ ลีเดร์

Somsak Leedev

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาโท คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2014สัญลักษณ์แห่งศรัทธา 1
  • 2014สัญลักษณ์แห่งศรัทธา 2
  • 2014สัญลักษณ์แห่งศรัทธา 3