ทำเนียบศิลปิน

สิโรจน์ พวงบุบผา

Siroj Phuangbubpha

ฉายา
ม้าไม้
สาขา
ทัศนศิลป์
ที่อยู่
152/40 แลนซีโอ คลิป ( ปิ่นเกล้า-วงแหวน ) หมู่ 3 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ. นนทบุรี 11130
ที่อยู่ปัจจุบัน
Laithong Art studio ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ. นนทบุรี 11130
เบอร์โทรศัพท์089-241-4761
อีเมล[email protected]
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: Laithong Painting Art
การศึกษา
 • 2542โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
 • 2545วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
 • 2551ศิลปบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2553ศิลปมหาบัณฑิต ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2011รางวัลที่ 1 การประกวดภาพจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษา ธรรมราชา ประชาธิปไตย” โดยวุฒิสภา
 • 2010ได้รับทุนจากกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
 • 2010รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง จิตรกรรมไทยแบบประเพณี ครั้งที่ 32 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ และได้ทุนไปดูงานศิลปะ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • 2009รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง จิตรกรรมไทยแบบประเพณี ครั้งที่ 31 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ และได้ทุนไปดูงานศิลปะ ณ ประเทศเยอรมนี และอิตาลี
 • 2008รางวัลที่ 1 การประกวดงานศิลปกรรมศิลปกรรม”มองสิงห์ผ่านศิลป์ระดับอุดมศึกษา บริษัท สิงห์คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด
 • 2008รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง จิตรกรรมไทยแบบประเพณี ครั้งที่ 30 โดยมูลนิธิธนาคาร กรุงเทพ
 • 2008รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทองบัวหลวง จากการประกวดจิตรกรรมไทยประเพนี ครั้งที่ 29 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
 • 2007รางวัล นริศรานุวัดติวงศ์ และทุนการศึกษาพร้อมเข้าเฝ้าถวายงานแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
 • 2007รางวัลชมเชยประกวดวาดภาพ “ เฉลิมฉลองศิลปกรรม100 ปี พระราชวังสนามจันทร์ ”
 • 2002รางวัลที่ 1 ประติมากรรม การแสดงผลงานนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี
 • 2002รางวัลที่ 1 จิตรกรรมไทย การแสดงผลงานนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี
 • 2002รางวัลที่ 1 สถาปัตยกรรมไทย การแสดงผลงานนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี
 • 2002รางวัลที่ 2 วาดเส้น การแสดงผลงานนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2021ศูนย์กลางจักรวาล
 • 2021เรือเทพ 2021
 • 2014อาณาจักรหิมพาน
 • 2010ดาวดึง
 • 2010เขาวงกต
 • 2007ร่วมเขียนงานศิลปกรรมประดับ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • 2005ร่วมเขียนภาพฝาผนัง ประดับอาคารสนามบินสุวรรณภูมิ
 • 2002ร่วมเขียนภาพปฏิทิน พุทธประวัติ บริษัท กนกสิน