ทำเนียบศิลปิน

สุรพงศ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา

Surapong Suthat Na Ayudhya

สาขา
ทัศนศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: man.sudasnanaayudhya
การศึกษา
  • ปริญญาตรี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ปริญญาโท คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2012รางวัล Platinum Awards โครงการประกวดภาพวาด UOB Painting ครั้งที่ 58
  • 2011รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3 การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 13
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2012แรงงาน-ทำงาน
  • 2012ภวังค์-กรรมกร
  • 2012ชีวิต-แรงงาน