ทำเนียบศิลปิน

อริชมา ผกาเพชร์

Arichama Pakapet

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
  • ปริญญาตรี สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2016รางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน ศิลป์ พีระศรี ในงานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 33
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2016สัจจะชีวิต